Sponzoři sezony 2016/2017

Na tomto místě chceme poděkovat všem našim sponzorům a partnerům za jejich podporu, bez níž bychom nemohli obstát v konkurenci světové špičky.

Zvláštní poděkování pak patří partnerovi bobové reprezentace společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (KŠD LEGAL), která patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím předním českým advokátním kancelářím s širokým portfoliem poskytovaných právních služeb a více než 30 právníky. Při zachování té nejvyšší úrovně odborné kvalifikace právníků se KŠD LEGAL daří zůstat vysoce konkurenceschopnou kanceláří, a to i z cenového hlediska, a získávat řadu tuzemských i zahraničních ocenění.

Náš velký dík patří též společnosti ATEX Sportswear, českému výrobci špičkového sportovního oblečení s perfektním designem.

Všechny naše sponzory a partnery najdete ve spodní části této webové prezentace.